Tandhygienist

En tandhygienist har koll

Förebyggande arbete är viktigt för en god munhälsa

När man går till tandläkaren så får man ofta besöka den tandhygienist som också finns på plats. Man får kanske uppfattningen om att tandhygienistens roll är att vara en slags sköterska vid sidan om tandläkaren men det här är felaktigt. Tandhygienisten är inte den som står bredvid och assisterar tandläkaren utan en person som arbetar separat med att förebygga och behandla munsjukdomar som begynnande tandlossning. Även om man inte går till sin tandläkare mer än vartannat år så ska man se till att komma oftare till hygienisten som kan göra en stor skillnad vad gäller munhälsan.

Vad gör en tandhygienist?

Tandhygienistens roll är både att behandla och att verka på ett förebyggande vis. Hygienisten kommer att diagnosticera och behandla karies såväl som tandlossning. Han eller hon kan också ta prover av saliven för att analysera och komma fram till rätt typ av behandlingar för en viss individ. Det är hos hygienisten som man får hjälp med att ta bort plack, tandsten och där man också får en professionell rengöring och behandlingar som gör att tänderna blir polerade och vackrare att se på. En mycket viktig del av tandhygienistens arbete är det informerande arbetet. Genom att samtala med patienten och visa hur man rengör på rätt sätt så kan man förebygga och undvika allvarligare munsjukdomar. Hygienisten kan också hjälpa till med tandvårdsrädsla, rökavvänjning och annat som kommer att leda till en positiv effekt på munhälsan

Problem med tandsten

Ibland så kan man ha så stora problem med tandsten att det gör ont att ta bort de beläggningar som sitter i fickan mellan tand och tandkött. Då kan det bli så att man måste få bedövning för att klara av borttagningen och det här är något som tandhygienisten kan hjälpa till med. Idag så finns det också en hel del moderna verktyg att ta till och tandhygienister är specialister på nya tekniker som till exempel laser för att få bukt med tandsten som har fått ett ordentligt fäste.

En komplett bild av munhälsan

Det är ofta så att man får svara på frågor i ett formulär då man kommer till en tandhygienist för första gången. Det här beror på att hygienisten vill ta reda på om man tar mediciner, om man röker eller gör annat som kan leda till att man löper en ökad risk för karies, tandköttsinflammation och tandlossning. Med informationen så får man en komplett bild av munhälsan och det blir lättare att analysera och ge råd för hur munhygienen kan skötas bättre på hemmaplan. Det är viktigt att förstå att tandläkaren inte utför tandhygienistens arbete och att man behöver boka in separata besök hos hygienisten även om man inte har allvarliga problem med inflammation eller tandlossning. Hos tandhygienisten så får man den viktiga hjälpen som gör att det blir lättare att hålla tänderna friska och starka och det ska man inte hoppa över.